Strukturální násilí … Structural Violence … Strukturgewalt …

Strukturální násilí

1.Nejde o násilí bezprostřední a osobní , ale o násilí utajené, subtilní a takříkajíc anonymní, které seodvíjí od okolností a souvislostí, za které „není nikdo odpovědný“.

2. Na rozdíl od otevřeného a přímého násilí, na které obvykle hned reagujeme – rovněž agresí nebo pasivitou, vyvolává strukturální násilí u svých obětí spíše pocity bezmoci   nebo dokonce  pocity viny. Nezřídka se u obětí strukturálního násilí objevuje i tendence (známá také z psychoanalýzy) identifikovat se s agresorem (Stockholmský syndrom) a tím se vymanit z tlaku a stresu, které strukturální násilí vyvolává. (Agresor, vrchnost, atp. je v právu a jiná alternativa neexistuje … musí to tak být, atp. .)  Tak se dá vysvětlit, proč se oběti strukturálnímu násilí nepostaví a nebrání se. Otázkou je však i to, komu se postavit a před kým/čím se bránit. 

3.   Tato forma násilí je nemateriální povahy a proto je také stěží uchopitelná a pochopitelná a často je dokonce součástí běžné (normální) normality, takžebývá obvykle považovaná za dobrou, pozitivní, užitečnou, vedoucí k požadovanému cíli. Stavět se ji na odpor bývá považován za projev patologie, psychické poruchy nebo kriminálního chování.

4. Zvláště zvráceným se pak jeví to, že v podmínkách demokracie a svobody by ze strany státu nemělo pocházet žádné násilí, ale právě tento stát nás kontroluje a trestá – prostřednictvím soudů – a strukturální násilí tak považuje za zcela legitimní prostředek. K tomuto účelu pak zřizuje mnoho institucí, které jsou považovány za „normální“ a tím stát říká: „Tak to je!“ – Ať již to je armáda, školy nebo zdravotní systém, doprava, atd. …

5. Strukturální násilí nemůže být definováno ze strany těch, kteří jej realizují, ale od těch, kterým je adresováno (příjemci). Ti, kteří strukturální násilí realizují a podporují by neměli mít oprávnění tvrdit, že nic takového neexistuje! Definovat takové násilí jsou oprávněni právě ti, na které dopadá a které/ří jsou terčem strukturálního násilí a ti/ty by pak neměli být proto obviňovány/i a znevažováni/ny.

6. Dosud jsme vycházeli z toho, že strukturální násilí vychází od vládnoucí vrstvy (vrchnosti) a je adresováno mase podřízených. Nyní se však víme, že strukturální násilí může vycházet také od „masy“ (většiny) a jeho tečem může být „menšina“, přičemž si právě tato „většina osvojí“ ideologii (naratív) vládnoucí vrstvy (vrchnosti) a tuto „transportujeˇ“ směrem k menšině. Nemohlo by právě toto být znakem totality, když se vrchnost může stáhnout do pozadí a právě masa je pak tím hlavním „nosičem“ násilí?

7. Poslední bod našeho výčtu je rovněž velmi aktuální: Zvláštní formou strukturálního násilí je manipulativní moc šířit strach, vyvolávat paniku a vyvolávat chaos, přičemž je nanejvýš žádoucí získat absolutní kontrolu nejenom nad všemi 3 složkami moci v demokratickém státě – mocí exekutivní (vláda), legislativní (parlament)  a soudní (justice) – ale také nad médií, které bývají považovány za 4. složku moci ve státě. Úlohou médií je pak prezentovat strukturální násilí jako jedinou možnou cestu k záchraně společnosti, která nemá žádnou další alternativu.

Pojem SN začal používat  někdy v 80. letech 20. století hlavně  J. Galtung (nar. v Oslo 1930), mírový aktivista, politolog, sociolog a matematik, držitel alternativní Nobelovy ceny míru za rok 1987.   (Podle A. Sterna z němčiny přeložil P. Beňo)

Několik slov k obsahu: Žijeme právě v časech plných strukturálního násilí, jak o tom svědčí i příběhy, které jsou publikovány na těchto stánkách. Většina z nich sice není v českém jazyce, ale najde-li se dostatek zájemců, pokusíme se je do ČJ přeložit… A nabídnout Vám můžeme také samostatnou prezentaci či vzdělávací seminář na téma „Strukturální násilí a mezilidské vztahy“ , ozvete-li se nám na náš kontaktní e-mail: info@freedom2020.eu

Autor: Gunnar Kaiser

Ako donútite ľudí urobiť čokoľvek? – YouTube (Autor: Juraj Stubniak)

Autor: Radio SV – studio Tapin-radio
Autor: A School of Life
Autor: RT DE
Autor: Kettner-Edelmetalle (Gold & Silber)
Autor: Compact TV
Autor: Compact TV
Autor: Mário Vidák
Autor: Mário Vidák
Autor: Mário Vidák

https://www.youtube.com/watch?v=_UgoEbLK10E

Autor: OKO.press
Autor: La Repubblica
Autor: RT Deutsch
Autor: COMPACTTV
Autor: Aufgeblickt
Autor: RT Deutsch
Autor: Elijah Tee – ET Video & Content

https://www.youtube.com/watch?v=g1Uu-KiMd8c

Autor: Anni und Martin

https://www.youtube.com/watch?v=hCU3wJoELMk

https://www.youtube.com/watch?v=Dqsz_EF_rcU

Autor: RT Deutsch
Autor: Anni und Martin
Autor: Hallelujah TV Österreich

https://www.youtube.com/watch?v=6s0I3R4WRoU

https://www.youtube.com/watch?v=3OF4gnnbKhI

Strukturální násilí – co to je? (2 videa v angličtině)

Autor: HarvardX
Autor: The Audiopedia

Přednáška prof. J. Galtunga – Wien, 2006 (videozáznam v němčině)

Autor: Pavel Beňo

11 listopadu, 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *